WIE ZIJN WIJ? - STICHTING DOKTER EIJNATTEN

Dokter Eijnatten (1888-1958) was vroeger een bekend persoon in Someren. In 1925 vestigde hij zich als huisarts in Someren waar hij in 1958 overleed op 69 jarige leeftijd. Zijn hartelijkheid en eenvoud maakte hem tot in de wijde omtrek gezien en bemind bij collegae en patiŽnten; hij stond bekend om zijn bescheidenheid. In 1949 bij zijn zilveren ambtsjubileum verleende Someren hem het ereburgerschap voor zijn vele verdiensten op medisch, maar vooral ook op sociaal, economisch en cultureel terrein.

 

Nog steeds wordt zijn naam genoemd binnen de Somerense gemeenschap, middels de zogenoemde Stichting Dokter Eijnatten. Deze stichting is ontstaan uit een samengaan van de voormalige Gezinszorg met het voormalige Wit Gele Kruis. Bij zijn overlijden heeft Dokter Eijnatten zijn vermogen grotendeels nagelaten aan beide stichtingen.

 

Stichting Dokter Eijnatten heeft dezelfde doelstelling als Dokter Eijnatten destijds voor ogen had: ďhet direct en indirect hulp bieden aan rechtspersonen en organisaties gevestigd of werkzaam binnen de gemeente Someren die werkzaam zijn op het gebied van de zorg in het algemeen en de gezondheidszorg in het bijzonder, tevens op het gebied van maatschappelijk werk, mits er uit andere bronnen geen (voldoende) hulp wordt ontvangenĒ.

 


Voor voorbeelden die de Stichting Dokter Eijnatten financieel ondersteund heeft of worden, zie de pagina ‘Activiteiten’. Ook heeft Stichting Dokter Eijnatten sinds 2003 meer dan 26 AED-apparaten (defibrillatoren) geplaatst binnen de gemeente Someren.

Het bestuur van Stichting Dokter Eijnatten wil graag nog meer steun verlenen aan projecten op het gebied van de (gezondheids-) zorg en het maatschappelijk werk, die onvoldoende steun van anderen ontvangen. Deze projecten dienen wel een algemene doelstelling te hebben binnen de gemeente Someren. De Stichting mag geen steun verlenen aan individuele personen.

Wij constateren dat de laatste jaren steeds meer projecten in samenwerking met organisaties uit de gemeente Asten worden opgepakt. Als dat van toepassing is schenkt Stichting Dokter Eijnatten naar rato van het aantal Somerense deelnemers.

Heeft u ideeŽn voor  steunverlening aan projecten op het gebied van (gezondheids-)zorg en maatschappelijk werk, laat het ons dan weten. U kunt daarvoor  schriftelijk of via mail contact opnemen met:

Stichting Dokter Eijnatten
Mw. Vereijken Ė van den Einden (secretaris)
Vuurdoornstraat 3, 5712NT Someren
E-mail: info@stichtingdoktereijnatten.nl