Financiën

De inkomsten van de Stichting bestaan uit legaten, donaties, subsidies
en inkomsten uit vermogen.

Het vermogen is ondergebracht in een adviesportefeuille, waarbij gekozen is voor een laag risicoprofiel.

Uit de inkomsten en eventueel vanuit het vermogen,
worden de projecten en activiteiten gesubsidieerd.

Bestuurders verrichten hun werkzaamheden op basis van
vrijwilligheid en ontvangen geen beloning. De Stichting
kent een eenvoudige kostenstructuur, met als
belangrijkste componenten de bank- en beheerkosten.
Jaarlijks wordt door de penningmeester financieel verslag
gedaan aan het bestuur.

Klik hieronder op een jaartal en download de bewuste jaarcijfers als PDF